Foot PASS

footpass-logo-kleinOnlangs hebben we onze jeugdwerking door laten lichten door FootPASS, een door de Voetbal Federatie  Vlaanderen (VFV) erkend audit-bureau gespecialiseerd in de voetbalsector. Centraal in deze benadering staat een integraal en sportspecifiek kwaliteitssysteem waarmee een structurele en duurzame verbetering van elke sportorganisatie nagestreefd wordt.

Foot PASS

 • stimuleert en ondersteunt voetbalclubs om hun jeugdopleiding te verbeteren en beloont de clubs die daar ook effectief in slagen.
 • kent kwaliteitssterren toe aan Belgische voetbalclubs. De sterren zijn een erkenning voor de goede jeugdopleiding in de club.
 • ondersteunt de jeugdverantwoordelijken en -begeleiders structureel en professioneel. Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie met aandacht voor zowel sporttechnische als managementgerelateerde aspecten

Het Foot PASS instrument is opgebouwd rond 8 kwaliteitsdimensies. Die geven de kritieke succesfactoren aan die nodig zijn om een jeugdopleiding te runnen.

 1. beleid en strategie – Waar staat de club voor? Hoe past de jeugdopleiding binnen dit kader?
 2. organisatie – Hoe is de club gestructureerd en wat is de plaats van de jeugdopleiding? Wat zijn de taken van iedere medewerker?
 3. voetbalopleiding – Bestaat er een voetbalspecifieke opleidingsvisie, opleidingsplan en werkinstrumenten? Hoe gebeurt de organisatie van trainingen en wedstrijden. Welke ervaring en diploma’s hebben de leden van de sportieve staf?
 4. ondersteuning – Hoe verloopt de medische, mentale, studie- en sociaal-maatschappelijke begeleiding?
 5. interne communicatie – Zijn er gesprekken met ouders en spelers? Hoe staat het met het verenigingsleven? Krijgen spelers en trainers feedback?
 6. externe relaties – Welke informatie bevat de website van de club? Is er een samenwerking met gemeente, scholen en andere clubs?
 7. accommodatie en materiaal – Hoe staat het met de wedstrijd- en oefenterreinen? Over welke accommodatie beschikt de club? Over welk trainingsmateriaal beschikken de spelers?
 8. effectiviteit – Zijn er spelers uit de eigen jeugd in de A-kern? Zijn er veel spelers die de club verlaten? Worden spelers geselecteerd voor VACLA of provinciale selecties?

De club heeft een lijvig dossier opgesteld ter voorbereiding van deze doorlichting. Alle hierboven opgesomde punten werden grondig geëvalueerd door meerdere auditors van FootPASS. Daarbij werden ook clubverantwoordelijken, jeugdverantwoordelijken en jeugdtrainers geïnterviewd. Tevens werden onaangekondigd enkele trainingen bezocht.

Op basis van hun bevindingen werd een eindrapport opgesteld en werd er een objectieve quotering toegekend. We behaalden de maximale score – een twee sterrenlabel – wat zoveel betekent als de hoogste onderscheiding voor een club op ons niveau.

De eindconclusie van hun rapport willen we jullie zeker niet onthouden:

De jeugdopleiding van KVV Vosselaar is duidelijk op de goede weg. Er werd reeds enorm veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van degelijke beleidsplannen, alsook de opleidingsvisie en het opleidingsplan voor de jeugdwerking. Mits nog verder uitwerken hiervan en vooral het omzetten naar de praktijk door alle trainers zal KVV Vosselaar spelers blijven vormen die in aanmerking komen voor het eerste elftal. Blijvende investeringen in accommodatie alsook in opleiding van coördinatoren, trainers en begeleiders zullen een kader creëren waarin deze vorming nog optimaler kan verlopen. KVV Vosselaar legt ook de nadruk op het sociale en de clubbinding en dit kunnen we alleen maar toejuichen. Rekening houdend met de aanbevelingen in dit rapport kan de jeugdwerking van KVV Vosselaar verder uitgroeien tot een nog sterkere motor die de club zal stuwen tot sociale successen en blijvende sportieve successen in eerste provinciale met een zeer groot aandeel eigen spelers. Blijf op dezelfde enthousiaste manier werken aan een provinciale jeugdopleiding die ´staat´ als een huis in de ruime regio.

 

Dit betekent echter niet dat we op onze lauweren zullen rusten! De aanbevelingen in het rapport zullen zeker ter harte genomen worden zodat we onze jeugdopleiding blijvend kunnen en zullen verbeteren.