Financiële tegemoetkoming ziekenfonds

Door het lidmaatschap bij een sportclub hebben actief sportende leden (seniors, juniors en alle jeugdleden) recht op een jaarlijkse financiële ruggensteun in de kosten. Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te bekomen via de website van het ziekenfonds waarbij men aangesloten is.

Door te klikken op onderstaande link komt u bij uw ziekenfonds terecht en kunt u het formulier direct downloaden. Mocht uw ziekenfonds er niet bijstaan, raadpleeg dan de website van uw ziekenfonds rechtstreeks via internet.

De CM

De Voorzorg

Het Onafhankelijk ziekenfonds

Alleen het ingevulde formulier, met uw telefoonnummer, uw rekeningnummer en voorzien van een ziekenfondsklever, kan tijdens de maand september afgeleverd worden bij de ploegverantwoordelijke of kan in de brievenbus van de clubsecretaris (Molenstraat 33, 2350 Vosselaar) gedeponeerd worden. Hiervoor echter niet aanbellen a.u.b.! 

De clubsecretaris zal dit formulier vervolledigen en in de maand oktober rechtstreeks bezorgen aan het betrokken ziekenfonds. Formulieren verstuurd via e-mail kunnen helaas niet worden aanvaard.

Pascal Bouckaert
clubsecretaris, gerechtigd correspondent