Beste spelers, trainers, ploegverantwoordelijken, vrijwilligers,

bij “Downloads” kan je de nieuwe kantinedienst terugvinden voor de maand november 2018.

Indien je om één of andere reden toch niet kan op het voorziene tijdstip, gelieve dan zelf een vervanger te zoeken.

Alvast met dank voor jullie medewerking.

Tom De Visscher
verantwoordelijke kantinelijsten

Deel dit artikel