Ombudsman

Ombudsman KVV Vosselaar
 
In een vereniging is het geen sinecure om aan iedereen zijn/haar wensen en/of verwachtingen te voldoen. Dit zorgt soms voor onbegrip op en ook naast het veld. Als club willen we hier kort op de bal spelen.

Daarom werd Jürgen Vogels aangesteld als ombudsman van KVV Vosselaar.
Jürgen zal vanaf heden de algemene communicatie van de jeugdwerking verzorgen.

Daarnaast is Jürgen het eerste aanspreekpunt voor spelers, ouders en medewerkers van de club voor volgende zaken:
• problemen tussen spelers, ouders en medewerkers van KVV Vosselaar
• problemen bij pestgedrag, intimidatie of racisme.

Indien nodig zal de ombudsman optreden als neutraal bemiddelaar bij aanhoudende klachten en/of discussies. Hij is in al deze gevallen uw vertrouwenspersoon en zal uw vragen in alle discretie behandelen.
Let wel: de sportieve beslissingen worden nog steeds genomen door de trainers en coördinatoren maar ook hier kan hij een katalysator zijn of faciliteren om gesprekken op te starten.

U kunt Jürgen bereiken via ombudsman@kvvvosselaar.be (of 0484 971 118).
Enkel schriftelijke klachten zullen worden behandeld dus bij voorkeur communicatie via mail. Het GSM-nummer is enkel in noodgevallen.

Het bestuur van KVV Vosselaar