VOS-campagne 2017

VOS-campagne 2017 van start

Na het succes van de vorige jaren gaat KVV Vosselaar, met meer dan 400 spelende leden, ook dit jaar weer van start met een nieuwe VOS-campagne. Elk seizoen zijn er weer enkele functies/taken vacant binnen onze vereniging die we heel graag ingevuld zien zodat ook volgend seizoen alles weer tip top geregeld wordt.

KVVV wil een verdere stap zetten in de ontwikkeling van de club met een volledig vernieuwde structuur.
Naast de Raad van Bestuur die de algemene noden van de club zal behartigen (waaronder infra-structuur, toekomstvisie van de club, e.d.) is er een Dagelijks bestuur geïnstalleerd, bestaande uit 8 celcoördinatoren die de dagdagelijkse werking van de club verder zal optimaliseren. Een coördinator is verantwoordelijk binnen een bepaald domein (financieel, administratief, operationeel, sportief, commercieel, communicatie, jeugd of dames). Daarnaast is er nog steeds een Jeugdbestuur en een Damesbestuur.
Elke coördinator heeft een groep vrijwilligers onder zijn/haar hoede die allen instaan om elk een deel van het diverse takenpakket uit te voeren, zodat vele handen licht werk maken.
Bij sommige cellen is de groep min of meer reeds samengesteld, bij andere cellen is het noodzakelijk de groep te versterken met nieuwe vrijwilligers. Er wordt immers vanuit diverse instanties (voetbalbond, gemeente, audit, enz…) meer en meer van een club verlangt, er moeten meer en meer docu-menten opgemaakt worden ter staving van de werking binnen een vereniging, er is een optimale communicatie noodzakelijk naar alle spelers, ouders, trainers en ploegverantwoordelijken, vrijwilligers en externen zoals Voetbal Vlaanderen, KBVB, sponsors, andere clubs, gemeente, enz…


VOS zoekt nieuwe vrijwilligers om zich te engageren
een (deel)taak uit te voeren

Gelukkig kan de club nu al rekenen op tientallen enthousiaste helpers, verantwoordelijken en bestuursleden. Maar nu en dan valt er iemand weg, en dan wordt het voor de rest van het team alleen maar moeilijker om de kar te blijven trekken. Daarnaast komen er ook steeds nieuwe taken bij, en dit kan ook niet meer opgenomen worden door de huidige vrijwilligers.

Onder het motto ‘Daar hebben we jou en de club voor nodig’ gaat KVV Vosselaar op zoek naar nieuwe helpende handen. De club heeft jou echt nodig!

 1. Jeugdwerking
  Daarom willen we graag sympathisanten – en vooral ouders van onze jonge spelers– nauwer betrekken bij de werking van onze club, bv. bij de organisatie van een tornooi of een andere jeugdactiviteit, of bij meer structurele of administratieve taken.
  Neem dan contact op met Jürgen Vogels, kvvv.jeuvo@gmail.com  

Jeugdtrainer voor meisjesploeg U8-U13

Vanaf dit jaar wordt binnen de jeugd van KVV Vosselaar voor het eerst ook gestart met een meisjesploeg voor meisjes geboren van 2007 t.e.m. 2010.

Hiervoor zijn we nog op zoek naar een enthousiaste trainer om onze meisjes te helpen evolueren tot echte voetbaldames. En, wie weet, tot een echte Red Flame!

Neem dan contact op met Marijn Van Nooten, kvvv.damvo@gmail.com  


Ploegverantwoordelijken
Onmisbaar, dat zijn ze, de ploegverantwoordelijken van KVV Vosselaar. De mannen en vrouwen die samen met de trainers het team een jaar op sleeptouw nemen. Wedstrijdformulieren, vertrektijden en uiteraard de “bonnetjes”, alles regelen zij voor het team. Bij winst en verlies sta je tevens op de eerste rij om samen met de spelers te juichen of hen na een nipte nederlaag te troosten. Prachtig om je (klein)kinderen op zo’n korte afstand te mogen volgen.
Neem dan contact op met Dave Scheyltjens, david.scheyltjens@pandora.be


Assistent materiaalverantwoordelijke

Zeker aan het begin van het seizoen een belangrijke taak. Het tellen en verdelen van de beschikbare materialen. Ballen en pionnen voor de trainers, tassen vol broeken en shirts voor de elftallen en trainingspakken voor iedereen van klein tot groot. Gedurende het jaar de controle op de wekelijkse gang van zaken en aan het eind van het seizoen de inname van de materialen. Een taak die momenteel door één persoon prima wordt uitgevoerd maar steun kunnen we hier zeker gebruiken.
Neem dan contact op met Yasmina Pellis, yasmina_pellis@hotmail.com

 

 1. Administratief
  Werk je graag met de computer om documenten op te maken, ben je thuis in het redactioneel opstellen van informatieve teksten of werk je graag campagnes uit, heb je één of meerdere softwarepakketten onder de knie (Word, Excel, Access, WordPress, MailChimp) en kan je ons hierbij ondersteunen dan hopen we op jouw diensten.
  Heb je wekelijks een 2 à 3-tal uurtjes vrije tijd, of heb je af en toe een paar uurtjes tijd om bij noodzaak documenten te verwerken, jouw bijdrage wordt hierbij gerespecteerd en gewaardeerd.
  We zijn op zoek naar 2 secretariaatsmedewerk(st)ers.
  Neem dan contact op met Pascal Bouckaert, kvvv.adm@gmail.com

 

 1. Operationeel
  Om een club te runnen zijn er heel wat andere zaken nodig, dan enkel het voetbalspelletje op zich. Zorgen dat er scheidsrechters zijn, zorgen dat de terreinen optimaal onderhouden worden, dat alle sportuitrustingen in orde zijn voor het volgend weekend, maar er dienen ook allerlei evenementen georganiseerd te worden om de hoge onkosten te kunnen betalen, denk maar aan nutsvoorzieningen, huur Diepvenneke, aankoop sportmateriaal, enz…
  Neem dan contact op met Luc Smits, kvvv.ope@gmail.com

Meewerken aan een van de vele activiteiten
Gedurende het jaar heeft KVVV een leuke maar volle agenda. Een met vele activiteiten waarbij ‘vele handen licht werk maken’. Die ‘vele handen’ zoeken we ook dit jaar weer. De seizoensafsluiter, de wafelverkoop, de verschillende tornooien op de velden van KVVV en natuurlijk het sinterklaasfeest. Velen hebben de afgelopen jaren gevraagd naar een hamburger/hotdogkraam. Dit werd nu door de club ingevuld, maar ook hier hebben we helpende handen nodig. Voor ieder van deze activiteiten doen we graag een beroep op jullie. Ook hiervoor geldt: samen staan we sterk en zeker dan zijn alle taken veel makkelijker uit te voeren.

Assistenten terreinverzorgers
We kunnen zeker zeggen dat het team dat de terreinen verzorgt prima werk levert! Wat is er leuker voor onze ploegen dan op een mooi veld te mogen spelen, maar ook de omgeving rond de velden is belangrijk. De terreinverzorgers voeren dan ook elke week (voor, tijdens en na het voetbalseizoen) veel werk uit om dit te kunnen bereiken. Toch zijn er steeds helpende handen te kort!
Heb je wat vrije tijd in de week, of ’s zaterdags (voor- of namiddag), of zondagvoormiddag bij thuiswedstrijden van de jeugd? Laat het weten, want er is altijd iets te doen.
Interesse?
Alleen als alle posten ingevuld worden kan de club haar werking verzekeren en blijvend voetbalplezier bezorgen aan onze Vosselaarse jonge spelers/speelsters.

Praat dan zeker eens met een van de huidige (jeugd)bestuursleden. Je mag rekenen op een hartelijk ‘welkom’.
Laat zeker iets weten wanneer je hiervoor open staat (of met meerdere ouders samen wil werken) via de betrokken coördinator, waarna we u uitnodigen voor een gesprek. Laat hierbij zeker weten waarin je geïnteresseerd bent en waar je eventueel een bijdrage zou kunnen leveren (vb. administratieve taken, organiserende of uitvoerende taak evenement, onderhoud infrastructuur, helpen bij de jeugdwedstrijden, scheidsrechter, noem maar op, …).

Met sportieve en Vosselijke groeten
Namens het bestuur en het jeugdbestuur van KVV Vosselaar
Sylvain, Pascal, Luc, Tom, Bart, Erik, Marijn, Jürgen, Iwan, Dave, Robby, Wesley, Tom, Eef, Yasmina

 

Ook indien je interesse hebt voor onderstaande functies kan je dit steeds melden!

(Jeugd)bestuursleden
Het leiden van de club dat doen we binnen onze vereniging ook als een groep. Iedereen zijn stem en mening is van belang. Problemen los je samen op en plannen breng je samen tot leven en voeren we uit als club. Het aansturen van de jeugd en de hele club doen we vanuit de verschillende besturen waarbij visie en enthousiasme hand in hand gaan. Heb je organisatietalent? Meld je gerust aan.

Jeugdtrainers
Werk je graag met en voor kinderen, is voetbal je echte passie, is communicatie geen enkele moeite voor je, dan kan ook jij jeugdtrainer worden. Voor alle leeftijden en sportieve niveaus is KVVV op zoek naar jeugdtrainers. Mocht je daarnaast een trainersdiploma willen halen, wat overigens geen vereiste is, zal KVVV je hierbij ondersteunen. Ook hier is het geen must om alleen voor een groep te gaan staan, het trainerschap leent zich prima voor een duobaan.

Kantinedienst
Iedereen kent deze taak binnen de club en ook bijna iedereen draagt zijn steentje bij gedurende het jaar met enkele kantinebeurten. Wil je de huidige trainers- en afgevaardigden van je ploeg eens een keer ontlasten of vind je het gewoon leuk om te doen, dat kan. Meld je aan (of zelfs als groep) en stap in de wereld die kantinedienst heet. Tappen kan, warme dranken mag en ook voor de toog zoeken we altijd nieuwe collega’s. Naast het werk in een ochtend of middagsessie staat ook hier gezelligheid voorop!

Commercieel medewerker
Jaarlijks stellen we een brochure op en benaderen samen met ons sponsorteam mogelijke (nieuwe) kandidaten voor sponsoring van onze club in het algemeen of voor onze individuele activiteiten. Ook voor dit team zoeken we versterking. Ben je bijvoorbeeld voor je dagelijks werk vaak met marketing of met commercie bezig, heb je nieuwe ideeën op dit gebied of doe je een opleiding in de commerciële richting dan kun je bij KVV Vosselaar prima terecht. Dit team zal je met open armen ontvangen en begeleiden.

Andere taken binnen de jeugdwerking
Naast bovengenoemde taken en functies zoeken we ook nog kandidaten voor de organisatie van de jaarlijkse wafelverkoop, mede-organisator van de seizoenafsluiter, het beheer van de medische fiches van alle jeugdspelers en het beheer van de EHBO-kit.

Alvast van harte welkom als vrijwilliger!